Wad 2 (Wad Kelas 2)

WAD 2 (WAD KELAS 2) LELAKI & PEREMPUAN

WAD 2 terletak bersebelahan di antara Unit CSSU dan Dewan Bedah serta berhadapan dengan Unit Pengimen Diagnostik. Terbahagi kepada 2 bahagian, wad lelaki (8 bilik dengan 16 katil) dan wad perempuan (4 bilik dengan 8 katil). Wad ini merawat pesakit yang mempunyai kelayakan kelas dua seperti anggota kerajaan, murid sekolah, pesara kerajaan dan kes-kes yang berbayar (paying cases). Wad ini mempunyai 30 buah katil rasmi untuk merawat pesakit dari pelbagai kes multidisiplin. Wad ini juga mempunyai 1 bilik untuk merawat kes yang perlu pemerhatian rapi (HDU-3 katil). Bermula pada tahun 2013, Unit Isolasi juga ditempatkan di Wad 2 untuk kes-kes penyakit berjangkit seperti Tibi, Leptospirosis dan ILI

 

PERJAWATAN

Pengurusan wad dikelolakan oleh seorang Ketua Jururawat U32. Anggota-anggota lain adalah seperti berikut:

BIL

JAWATAN

BILANGAN

1.

Jururawat U32 KUP

3

2.

Jururawat U29

9

3.

Jururawat U19

5

4.

Pembantu Perawatan Kesihatan U11

8

5.

Jumlah

25

KEHADIRAN KURSUS ANGGOTA

Bagi jawatan Jururawat U32, U29 dan U19, kesemuanya telah Berjaya hadir kursus minima sebanyak 7 hari. Bagi jawatan anggota PPK U12 dan U11 turut berjaya hadir kursus sebanyak 7 hari.