OBJEKTIF EKSA

Objektif

• Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif dan berkualiti iaitu selamat, bersih, kemas dan selesa pada setiap masa.

• Membantu meningkatkan disiplin diri dan semangat kerja berpasukan di kalangan warga hospital

• Membantu meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan.

• Mewujudkan budaya kerja yang ceria, efektif dan inovatif.

• Meningkatkan kesedaran di kalangan warga hospital terhadap kepentingan penjimatan tenaga serta kitar semula (Go Green