POLISI (DASAR) EKSA

2. Polisi (Dasar)

EKSA menjadi pemangkin kepada peningkatan kualiti kerja, perkhidmatan, dan produktiviti melalui persekitaran kerja yang mesra, sihat, bersih, kemas dan selamat.