Unit Kawalan Infeksi

 

 1. LAPORAN TAHUNAN 2016 UNIT KAWALAN INFEKSI

 

 1. PENGENALAN

UNIT KAWALAN INFEKSI Hospital Batu Gajah telah wujud sejak tahun 2000. Jawatankuasa Kawalan Infeksi dipengerusikan oleh Pengarah Hospital dengan dianggotai oleh Pegawai Perubatan, Penyelia Jururawat, Ketua Jururawat Kawalan Infeksi, Pegawai Sains, Pegawai Farmasi, Jururawat Kawalan Infeksi dan ‘Link Nurse’ dari semua wad dan unit.

 

 1. AKTIVITI UNIT KAWALAN INFEKSI JANUARI – DISEMBER 2016

 

Tarikh

Tajuk

Peserta

1.

5/1/2016

Hari Bertemu Pelanggan (Tajuk Mers-Cov, Etika Batuk & Amalan Mencuci Tangan)

50  pesakit

2.

06/1/2016

CME – Hand Hygiene & PPE (Unit Kecemasan)

17  pesera

3.

27/1/2016

CNE - Hand Hygiene & PPE

33  peserta

4.

28/1/2016

CME - Hand Hygiene & PPE (Unit Kecemasan)

10  peserta

5.

16/2/2016

Program Orientasi HBG Bil 1/2016

9  peserta

6.

17/2/2016

Kursus PRA, PPK & Pemandu (Hand Hygiene & PPE)

52  pesakit

7.

24/2/2016

Menghadiri Bengkel Reten Program Kesihatan Pekerjaan

2 orang

8.

23/3/2016

Mesyuarat Kawalan Infeksi Bil 1/2016

20 anggota

9.

4/4/2016

Point Prevalance

117 pesakit

10.

7/4/2016

Kursus Kawalan Infeksi Bil 1/2016

51 peserta

11.

18/4/2016

CME – Hand Hygiene

56 peserta

12.

19/4/2016

Program Orientasi HBG Bil 2/2016

14 peserta

13.

20/4/2016

Taklimat Pencucian Tangan & Kegunaan PPE – (Edgenta)

27 peserta

14

31/5/2016

Sambutan Kempen Hand hygiene Di JPL

101 peserta

15

23/6/2016

CNE – Needle Stick Injury

21 peserta

16

27/6/2016

Mesyuarat Kawalan Infeksi Bil 2/2016

24 anggota

17

11/8/2016

Kursus Kawalan Infeksi Bil 2

46 peserta

18

6/9/2016

Hari Bertemu Pelanggan (Tajuk Virus Zika, Mers-Cov & Amalan Mencuci Tangan)

71 pesakit

19

15/9/2016

Program Orientasi HBG Bil 3/2016

9 anggota

20

4/10/2016

Point Prevalance

87 pesakit

21

13/10/2016

Mesyuarat Kawalan Infeksi Bil 3/2016

16 anggota

22

17/11/2016

Kempen Antibiotik Awareness Unit Farmasi & Unit Kawalan Infeksi Di Klinik Pakar

36  peserta

23

6/12/2016

CNE – PPE Mers-Cov

24 anggota

24

23/12/2016

Mesyuarat Kawalan Infeksi Bil 4/2016

19 anggota

25

28/12/2016

Pemberian Suntikan Influenza - Tamat

260 anggota

26

29/12/2016

Latihan Simulasi Mers-Cov Di Unit Kecemasan

9 anggota

 

 

 1. Kajian

National Point Prevalence Survey on Nosocomial Infection’ telah dilakukan 2 kali dalam setahun iaitu pada bulan April  dengan pesakit seramai 117, kadar prevalance adalah 0%. Kajian kedua dilakukan pada bulan Oktober ke atas 87 pesakit. Kadar prevalance adalah 0 %

 1. Needle Stick Injury

Sepanjang tahun 2016 tiada kes ‘Needle Stick Injury dilaporkan.

 1. Mesyuarat Kawalan Infeksi

Sepanjang tahun 2016 Mesyuarat Kawalan Infeksi telah di jalankan sebanyak 4 kali.

 

 1. Aktiviti Unit Kawalan Infeksi 2015
 2. Lawatan wad dan unit 3 kali seminggu.
 3. Audit Hand Hygiene 3 kali seminggu.
 4. Audit pemakaian PPE 3 kali seminggu.
 5. Mengumpul data microorganism 2 kali seminggu.
 6. Kursus 2 kali setahun.
 7. CME/CNE 6 kali setahun.
 8. Hari bertemu pelanggan 2 kali setahun.
 9. Memberi Orientasi anggota baru mengikut staf masuk.
 10. Point Prevalance 2 kali setahun.
 11. Pemberian vaksin kepada front liner mengikut keperluan.
 12. Mesyuarat kawalan infeksi 4 kali setahun.
 13. Menyediakan laporan bulanan lawatan wad dan unit, Hand Hygiene,Alert Organism dan Hepatitis B.
 14. Menyediakan laporan tahunan setahun sekali.
 15. Memberi latihan kepada anggota Edgenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus Kawalan Infeksi (7.4. 2016)

                                                                                                                                                           

         

 

 

 

 

 

 

Kempen Antibiotik Awareness Unit Farmasi & Unit Kawalan Infeksi

Di Klinik Pakar (17.11.2016)

 

 

 

STATISTIK HAND HYGIENE COMPLIANCE HBG 2016

 

 

STATISTIK NEEDLE STICK INJURY DI KALANGAN ANGGOTA HOSPITAL BATU GAJAH