Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN BARISAN HADAPAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA


Ka
mi berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara profesional, selamat, mesra, penyayang dan berkualiti.

1. Keutamaan akan diberikan kepada kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan masa menunggu    sepeti berikut:

  • Semua kes kritikal (Zon Merah) dirawat serta merta
  • semua kes separa kritikal (Zon Kuning) dirawat dalam masa 15 minit
  • Kes-kes lain (Zon Hijau) akan dilihat mengikut keutamataan keadaan pesakit

2. Perkhidmatan Klinik Pesakit Luar dan Klinik Pakar akan diberikan mengikut giliran dan / atau keadaan pesakit. Keutamaan akan diberikan kepada kanak-kanak, ibu hamil, warga emas dan oraeng kurang upaya

3. Maklumat akan diberikan kepada pelanggan berkenaan penyakit dan perawatan

4. Kerahsiaan maklumat peribadi, penyakit dan perawatan yang diberikan kepada pesakit adalah dijamin

5. Kemudahan dan persekitaran yang bersih, selesa dan selamat disediakan