Penafian

Kementerian Kesihatan Malaysia dan Hospital Batu Gajah Perak Darul Ridzuan adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh Hospital Batu Gajah Perak Darul Ridzuan.

Copyright (C) 2016, Hospital Batu Gajah Perak Darul Ridzuan.
All Rights Reserved