• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Klinikal
  • Unit Kejururawatan
  • Wad 4 (Wad Multidisiplin)

Wad 4 (Wad Multidisiplin Perempuan)

WAD 4 adalah sebuah wad kelas 3 multidisiplin yang menempatkan pesakit perempuan.

Bangunan ini ditempatkan bersebelahan Unit Hasil berhadapan dengan Pejabat Pentadbiran lama dengan bilangan katil rasmi sebanyak 28 tetapi 26 sahaja yang boleh ditempatkan dalam wad.

      Slogan kami: Layanan Mesra Pesakit Selesa.

 

PERJAWATAN

 

Pengurusan wad ini dikelolakan oleh seorang Ketua Jururawat U32. Anggota-anggota lain adalah seperti berikut:

 

      Jururawat U32(KUP)                  -   1 orang

      Jururawat U29                            - 10 orang

      JM U19                                       -   4 orang

      PPK U11                                     -   7 orang

      Jumlah                                       - 22 orang