• Laman Utama
 • Perkhidmatan
 • Sokongan Bukan Klinikal
 • Teknologi Maklumat

Pengurusan Maklumat

 1. LAPORAN TAHUNAN 2016 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

 

 • PENGENALAN

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT merupakan sebuah unit kecil  yang ditubuhkan di bawah Bahagian Pengurusan Hospital Batu Gajah dan mula beroperasi pada bulan Mei 2005. Unit ini terdiri daripada seorang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Gred F29 yang ditugaskan untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan Sistem KKM, peralatan ICT, khidmat nasihat ICT dan membantu dari segi teknikal berkenaan dengan Teknologi Maklumat. Lokasi Unit Teknologi Maklumat terletak di tingkat atas bangunanJabatan Pesakit Luar Hospital Batu Gajah

    Matlamat: Memastikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang berkualiti  

    dan berterusan dalam urusan pengurusan dan pentadbiran Hospital Batu Gajah

 

 

 

 1. AKTIVITI-AKTIVITI UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT SEPANJANG TAHUN 2016

 

2.1  Menguruskan Aduan KerosakanPeralatan ICT

Unit Teknologi Maklumat, Hospital Batu Gajah memberi perkhidmatan teknikal ICT kepada kakitangan yang menggunakan peralatan ICT dari semasa ke semasa. Aduan kerosakan yang dilaporkan kepada Unit Teknologi Maklumat adalah seperti berikut :

 

Bil

Jenis Aduan

Justifikasi Aduan

1.

Perkakasan

(Hardware)

Ia melibatkan aduan daripada pengguna merangkumi semua kerosakan yang dikenalpasti sepanjang tahun 2016 iaitu :

·         Mouse

·         Keyboard

·         Kipas CPU

·         Hard Disk

·         Motherboard

·         Pencetak

·         Bateri CMOS

·         Extension Wire

·         CPU

·         Monitor

Terdapat juga unit-unit yang memohon set komputer baru bagi menggantikan set komputer lama yang telah rosak.

2.

Perisian

(Software)

Ia melibatkan aduan daripada pengguna merangkumi semua instalasi perisian di bawah :

·         Microsoft Office 2003/2007/2010/2013

·         Adobe Acrobat Reader

·         Antivirus

·         SPSS Version 13 Dan Ke Atas

·         Web Browser (Mozilla, Internet Explorer dan sebagainya)

·         Printer Driver

·         Windows (XP,Vista,7 dan 8)

Terdapat juga aduan untuk memformat keseluruhan sistem komputer daripada unit-unit HBG. Unit ini juga dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan aduan daripada Pejabat Kesihatan Kinta dan Klinik Pergigian Batu Gajah

3.

Sistem

Ia melibatkan aduan daripada pengguna merangkumi semua sistem-sistem di bawah :

·         Sistem ESPKB

·         Sistem E-Perolehan

·         Sistem CPD Online

·         Sistem E-Latihan

·         Sistem SPIKPA

·         Sistem Buku Daftar Sokongan Klinikal

·         Sistem Rawatan Harian

·         Sistem HRMIS

·         Sistem E-Masa

·         Sistem QMS

·         Sistem Email 1GOVUC

·         Sistem Bless

·         Sistem eBilling

·         Sistem Pengurusan Aset

·         Sistem SMRP V2.0

4.

Rangkaian

(Network)

Ia melibatkan aduan daripada pengguna mengenai masalah rangkaian seperti di bawah :

·         IP Limited

·         Tiada access terhadap LAN

·         Permohonan rangkaian internet yang baru/penambahan port internet

·         Kerosakan switch

·         Kerosakan UTP cable

5.

Lain-Lain

Ia melibatkan aduan mengenai masalah di luar skop kerja ICT seperti kerosakan CCTV, Sistem Pengurusan Aset, Sistem Audio Video dan sebagainya.

 

Aduan yang diterima akan direkodkan ke dalam Buku Rekod Aduan ICT dan tindakan yang dilaksanakan adalah seperti yang terkandung di dalam Polisi Unit Teknologi Maklumat, Hospital Batu Gajah.

 

Jadual 1: Jumlah aduan kerosakan yang dilaporkan kepada Unit Teknologi Maklumat pada Tahun 2016.

 

Bulan

        Aduan

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

Perkakasan

(Hardware)

5

4

5

8

10

4

8

7

5

9

4

7

76

Perisian

(Software)

11

18

9

45

6

7

14

7

8

6

8

5

144

Sistem

(System)

11

11

12

4

3

6

19

16

14

24

16

7

123

Rangkaian

(Networking)

1

3

3

2

1

2

1

1

7

8

12

9

50

Lain-Lain

(Others)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

1

 

 

 

 

 

Graf 1 : Jumlah Aduan Kerosakan Yang Diterima Oleh Unit Teknologi Maklumat

Bagi Tempoh Januari – Disember 2016

 

 

 

Jadual 2 : Perbandingan Jumlah aduan kerosakan yang Diterima Oleh Unit Teknologi Maklumat pada Tahun 2013 Hingga Tahun 2016.

 

 Tahun

       Aduan

2013

2014

2015

 

2016

Perkakasan

(Hardware)

65

79

81

 

76

Perisian

(Software)

147

153

148

 

144

Sistem

(System)

146

156

151

 

123

Rangkaian

(Networking)

32

44

52

 

50

Lain-Lain

(Others)

0

4

4

 

1

 

 

 

 

                                          

 

Graf 2 : Perbandingan Jumlah aduan kerosakan yang Diterima Oleh Unit Teknologi Maklumat pada Tahun 2013 Hingga Tahun 2016.

 

 

 

 1. Lantikan / Turun Kuasa
 2. Lantikan Ahli Jawatankuasa Teknikal & Sebutharga Bagi Projek Sewaan Komputer Pejabat Kesihatan Daerah Kinta Tahun 2016
 3. Lantikan Ahli Jawatankuasa Teknikal & Sebutharga Bagi Projek Pembelian Alatulis Pejabat Kesihatan Daerah Kinta Tahun 2016
 4. Bertanguggjawab untuk memeberikan perkhidmatan sokongan teknikal berkaitan teknologi maklumat ke Klinik Kesihatan Kampung Bali, Klinik Kesihatan Tronoh dan Pejabat Kesihatan Daerah Kinta.

 

 1. Kursus Dan latihan Sepanjang Tahun 2016

 

Antara latihan dan kursus yang telah dihadiri sepanjang tahun 2016 adalah seperti di bawah ;

 

BIL

KURSUS/LATIHAN

TARIKH

1.

Sessi Latihan TOT Pemasangan & Penyelenggaraan Perkakasan & Perisisan Aplikasi Malaysian DRG V2.0

28 – 29/03/2016

2.

Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang JKN Perak

 

24/05/2016

3.

Sessi BCP PHIS

 

20-21/09/2016

4.

Short Course : Professional Video Editor For Inhouse Production

 

26-28/10/2016

5.

Kursus Pemantapan Komunikasi Pegawai Teknologi Maklumat

 

16-17/11/2016