• Laman Utama
 • Perkhidmatan
 • Sokongan Klinikal
 • Unit Farmasi & Bekalan

Unit Farmasi & Bekalan

 1. LAPORAN TAHUNAN 2016 UNIT FARMASI DAN BEKALAN

 

 1. PENGENALAN

UNIT FARMASI DAN BEKALAN diketuai oleh seorang Pegawai Farmasi dan dibantu oleh 26 anggota daripada pelbagai kategori jawatan. Unit ini memainkan peranan yang penting dalam menguruskan perolehan ubat-ubatan dan alat perubatan seterusnya memastikan rawatan pengubatan pesakit adalah tepat dan berkesan. Di antara fungsi-fungsi unit Farmasi  & Bekalan adalah :

 1. Pembekalan ubat kepada pesakit luar (JPL, A&E, Klinik Kepakaran, Klinik Pergigian, Klinik Ibu & Anak serta Klinik Desa yang berhampiran) dan pesakit dalam wad.
 2. Pembekalan ubat serta alat perubatan kepada unit-unit lain dalam hospital.
 • Perolehan baru aset perubatan untuk kegunaan unit/wad di hospital.
 1. Pemonitoran terhadap penggunaan ubat-ubatan dan kesan sampingan ubat.
 2. Perkhidmatan kaunseling dan maklumat ubat (pesakit dalam dan pesakit luar).
 3. Perkhidmatan pra-bungkus ubat-ubatan bagi persediaan internal, eksternal, ubat biji.
 • Pemberian Metadon kepada penagih dadah yang berdaftar (di bawah program ’HARM Reduction’).
 • Pembekalan ubat kepada pesakit luar di Klinik Rawatan Selepas Waktu Pejabat pada setiap hari.
 1. Perkhidmatan penjagaan farmaseutikal bagi pesakit di dalam wad melalui Farmasi Wad.
 2. Perkhidmatan ’bedside/discaj dispensing’ kepada pesakit dalam (Wad 4 dan Wad 5).
 3. Perkhidmatan ’Medicine Therapy Adherence Clinic’ (MTAC) Diabetes Meliitus.
 • Perkhidmatan ’Quit Smoking’
 • Perkhidmatan Tugas Atas Panggilan (on-call) bagi maklumat dan pembekalan ubat.

 

Waktu perkhidmatan unit ini adalah seperti berikut :

Farmasi Pesakit Luar, JPL          :           7.30am – 5.00pm

Farmasi Pesakit Luar, KPP         :           10.00am – 5.00pm

Farmasi Bekalan Wad                 :           8.00am – 5.00pm

9.00am – 11.00am (Ahad)

Farmasi Logistik                           :           8.00am – 5.00pm

Klinik Metadon                             :           8.00am – 9.30am (Hari Bekerja- Hospital & AADK)

8.15am – 10.00am (Hari Cuti-Hospital dan PPA)

*Tutup pada waktu rehat

 

 1. PERJAWATAN

 

 

JAWATAN

 

BILANGAN

 

ISI

 

KOSONG

Pegawai Farmasi U41/44/48/52/54

11

11

0

Penolong Pegawai Farmasi U32

1

1

0

Penolong Pegawai Farmasi U29

6

6

0

Penolong Pegawai Tadbir N27

1

1

0

Pembantu Tadbir N17

2

2

0

PPK H11

2

1

1

Pembantu Awam, H11

4

4

0

Jumlah

27

27

1

 

 1. STATISTIK PENCAPAIAN 2016

 

3.1.   FARMASI PESAKIT LUAR

 

Farmasi Pesakit Luar berfungsi untuk membekalkan ubat kepada pesakit luar (JPL, A&E, KPP, Discaj, Pergigian, KKIA dan Klinik-klinik Desa) dengan memastikan ubat yang dibekalkan kepada pesakit adalah tepat, kuantiti yang mencukupi dan betul. Di samping itu juga, bahagian ini memberikan perkhidmatan kaunseling kepada pesakit yang mempunyai masalah dengan rawatan pengubatan mereka dan ubat yang memerlukan teknik khas. Berikut adalah statistik pencapaian bagi bahagian ini :

 

3.1.1. Bilangan Preskripsi Yang Diterima

 

 

Bulan

 

Jan

 

Feb

 

Mac

 

Apr

 

Mei

 

Jun

 

Jul

 

Ogos

 

Sept

 

Okt

 

Nov

 

Dis

 

Bil. Rx

 

11415

 

11955

 

12170

 

11381

 

11868

 

11880

 

12116

 

13756

 

13358

 

12850

 

12705

 

12802

 

3.1.2. Masa Menunggu Untuk Mendapatkan Bekalan Ubat

     (Sasaran : 95% dalam masa 30 min)

 

 

Bulan

 

Jan

 

Feb

 

Mac

 

Apr

 

Mei

 

Jun

 

Jul

 

Ogos

 

Sept

 

Okt

 

Nov

 

Dis

 

Peratus (%)

 

96.05

 

88.98

 

97.31

 

98.50

 

95.84

 

94.01

 

69.51

 

78.41

 

73.58

 

93.74

 

97.01

 

95.92

 

3.1.3 Bilangan Kaunseling Yang Diberikan Kepada Pesakit Luar

 

Bulan

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

 

Bil. Kaunseling FPL, JPL

68

62

88

101

72

70

58

69

60

44

77

69

Bil. Kaunseling FPL, KPP

24

20

24

20

17

22

22

15

18

21

24

22

 

JUMLAH

 

 

92

 

82

 

112

 

121

 

89

 

92

 

80

 

84

 

78

 

65

 

101

 

91

3.2. FARMASI BEKALAN WAD

 

Fungsi utama Farmasi Bekalan Wad adalah untuk membekalkan ubat-ubatan kepada pesakit di dalam wad dan juga unit-unit lain di dalam hospital. Bahagian ini juga berperanan di dalam pra-pembungkusan ubat-ubatan (ubat internal, eksternal dan ubat biji) untuk dibekalkan kepada pesakit luar dan juga penyediaan sediaan galenikal (jika perlu). Berikut adalah statistik pencapaian bahagian ini bagi tahun 2016 :

 

     3.2.1. Bilangan Preskripsi Yang Diterima

 

 

Bulan

 

Jan

 

Feb

 

Mac

 

Apr

 

Mei

 

Jun

 

Jul

 

Ogos

 

Sept

 

Okt

 

Nov


Dis

 

Bil. Rx

 

2593

 

2712

 

2208

 

2477

 

2590

 

2776

 

2780

 

2980

 

2553

 

3346

 

3588

 

3338

 

 

 

3.2.2 Bilangan Pra-pembungkusan Ubat

 

 

Bulan

 

Jan

 

Feb

 

Mac

 

Apr

 

Mei

 

Jun

 

Jul

 

Ogos

 

Sept

 

Okt

 

Nov

 

Dis

 

Internal (L/KG)

 

190

 

228

 

178

 

98

 

105

 

20

 

99

 

118

 

139

 

113

 

81

 

144

 

Eksternal

(L/KG)

 

143

 

119

 

123

 

79

 

293

 

37

 

31

 

78

 

124

 

79

 

62

 

46

 

Ubat Biji

(Paket)

 

28227

 

22724

 

31899

 

26861

 

34287

 

23994

 

24525

 

32763

 

25597

 

28851

 

29585

 

24157

 

 

3.3. FARMASI KLINIKAL & Klinik Diabetes MTAC

 

Bahagian ini berperanan dalam penjagaan farmaseutikal pesakit dalam termasuk perkhidmatan farmasi wad dan ’bedside/discharge dispensing’ (Wad 4 dan Wad 5) serta memberikan kaunseling kepada pesakit di dalam wad. Berikut adalah statistik pencapaian bahagian ini bagi tahun 2016 :

 

 

3.3.1. Bilangan Pesakit MTAC Yang Direkrut Tahun 2016 = 38 Pesakit

 

3.3.2. Bilangan Kaunseling Pesakit Dalam

 

 

Bulan

 

Jan

 

Feb

 

Mac

 

Apr

 

Mei

 

Jun

 

Jul

 

Ogos

 

Sept

 

Okt

 

Nov

 

Dis

 

’Bedside’

32

54

50

42

55

61

57

58

35

24

63

98

 

Discaj

30

42

32

21

18

19

35

31

5

11

20

51

 

 

 

3.4. STOR PERUBATAN

 

Stor Perubatan memainkan peranan dalam perolehan dan pembekalan ubat-ubatan dan alatan perubatan kepada unit-unit dan wad-wad di dalam hospital. Bahagian ini juga berperanan dalam memastikan semua bekalan ubat dan bukan ubat adalah mencukupi sepanjang tahun. Berikut adalah statistik pencapaian bahagian ini bagi tahun 2016 :

 

3.4.1. Bilangan Item Yang Diterima Jan – Dis 2016

 

 

Bulan

 

Jan

 

Feb

 

Mac

 

Apr

 

Mei

 

Jun

 

Jul

 

Ogos

 

Sept

 

Okt

 

Nov

 

Dis

Bil. Item Diterima

324

243

252

274

181

229

300

378

234

394

139

48

3.4.2. Bilangan Item Yang Dibekal Jan – Dis 2016

 

 

Bulan

 

Jan

 

Feb

 

Mac

 

Apr

 

Mei

 

Jun

 

Jul

 

Ogos

 

Sept

 

Okt

 

Nov

 

Dis

Bil. Item Dibekal

1170

697

707

738

773

720

838

350

540

1116

196

611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • METADON

 

Pegawai Farmasi memainkan peranan penting di dalam Program Rawatan Gantian Dengan Metadon bagi penagih dadah yang berdaftar di mana bertugas di dalam pendispensan dan pemonitoran kesan sampingan metadon. Pada masa ini, perkhidmatan ini telah diperkenalkan di hospital, AADK dan juga Pusat Pemulihan Akhlak Batu Gajah. Berikut adalah statistik pencapaian bagi bahagian ini pada tahun 2016 :

 

 

 

JUMLAH PESAKIT

AKTIVITI FARMASI KLINIKAL YANG DIJALANKAN OLEH PEGAWAI DI PUSAT RAWATAN TERAPI GANTIAN (RTG) METHADONE

 

Berdaftar

Aktif

#Tidak Aktif

Kaunseling

Ubahsuai Dos

Interaksi

Maklumat Ubat

Kesan Advers/Kesan Sampingan Yg Dikesan Dan Diambil Tindakan

 

Kump

Individu

 
 

Jum Sesi

Jum Pesakit

 

274

71

203

8

34

84

103

0

17

0

 

 

 

 

 

 

 

 1. STATISTIK KEHADIRAN KURSUS KAKITANGAN

 

1.

Jumlah keseluruhan anggota (pada bulan Disember 2016)

26 orang

 

2.

Jumlah keseluruhan anggota yang telah menghadiri latihan 7 hari dan lebih

26 orang

(100%)

3.

Jumlah keseluruhan anggota yang telah menghadiri latihan 2 hingga 6 hari

0 orang

 

4.

Jumlah keseluruhan anggota yang telah menghadiri latihan kurang daripada 2 hari

0 orang

 

 

 

 

 1. AKTIVITI-AKTIVITI KUALITI

 

5.1. Kajian Kepuasan Pelanggan

 

Pada Tahun 2016, unit Farmasi & Bekalan telah berjaya menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran (2 kali) dan Kajian Kepuasan Pelanggan Dalaman (2 kali untuk 2 subunit) sepertimana yang telah disasarkan. Berikut adalah pencapaian bagi kajian tersebut:

 

5.1.1. Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran

 
   

 

 

PERKARA

 

BIL. 1/2016

(April)

BIL. 2/2016

(November)

Bilangan Borang Diedarkan

100

100

Bilangan Borang Yang Lengkap (Responden)

97

100

% Berpuas Hati

94.0%

97.0%

% Tidak Berpuas Hati

6.0%

3.0%

 

5.1.2. Kajian Kepuasan Pelanggan Dalaman – Farmasi Bekalan Wad

 
   

 

 

PERKARA

 

BIL. 1/2016

(April)

BIL. 2/2016

(November)

Bilangan Borang Diedarkan

100

50

Bilangan Borang Yang Lengkap (Responden)

100

50

% Berpuas Hati

99.67%

98.40%

% Tidak Berpuas Hati

0.33%

1.60%

 

5.1.3. Kajian Kepuasan Pelanggan Dalaman – Farmasi Logistik

 

PERKARA

 

BIL. 1/2016

(April)

BIL. 2/2016

(November)

Bilangan Borang Diedarkan

20

32

Bilangan Borang Yang Lengkap (Responden)

20

32

% Berpuas Hati

100%

99.76%

% Tidak Berpuas Hati

0%

0.24%

5.2. Kajian Masa Menunggu (KPI/HPIA)

 

Masa Menunggu merupakan salah satu daripada KPI Menteri Kesihatan Malaysia. Indikator bagi masa menunggu adalah masa menunggu pesakit untuk mendapatkan ubat adalah 30 minit (95%). Berikut adalah pencapaian KPI bagi tahun 2016 :

 

BULAN

% PENCAPAIAN

PURATA MASA MENUNGGU

Januari

96.05

12:50

Februari

88.98

15:25

Mac

97.31

10:38

April

98.50

9:38

Mei

95.84

12:04

Jun

94.01

13:12

Julai

69.51

23:35

Ogos

78.41

20:07

September

73.58

19:57

Oktober

93.74

15:18

November

97.01

12:36

Disember

95.92

12:54

 

 

5.3  Audit Farmasi Klinikal

 

Pada Tahun 2016, sebanyak 39 audit telah dijalankan ke atas wad dan unit iaitu A&E, Wad 1 hingga 7, JPL dan Haemodialisis. Kesimpulannya, audit mendapati kebanyakan wad dan unit menyimpan stok ubat melebihi daripada kuantiti maksima yang ditetapkan, menyimpan ubat lain yang tiada di dalam senarai Floor Stock atau After Office Hour Stock dan terdapat juga ubat-ubatan yang sudah luput.

 

           

5.4 Kajian QA dan R&D

 

Satu Projek QA telah dijalankan bertajuk ’Meningkatkan peratus ujian TDM yang mematuhi masa persampelan darah yang betul di Hospital Batu Gajah’.

 

Selain itu, satu projek R&D telah dijalankan bertajuk ’Prevalence study of anti-histamine use in paediatric patients of Batu Gajah Hospital : effectiveness and safety in Upper Respiratory Tract Infection’

 

 

5.5 Anugerah / Pencapaian

 

Sepanjang tahun 2016, unit ini telah berusaha untuk mencapai tahap tertinggi. Sempena Mini Konvensyen peringkat Hospital Batu Gajah yang dijalankan pada 27 November 2016, Unit Farmasi telah memenangi tempat pertama dan ketiga bagi kategori Pertandingan Kajian Terbaik. Unit Farmasi juga telah terpilih untuk memasuki peringkat akhir Anugerah Khas Kualiti & Inovasi TPKN(F) 2016 (saguhati) dan telah diberi sijil penghargaan di atas Pencapaian Cemerlang Inisiatif Aktiviti Penggunaan Ubat Berkulaiti – Pengguna (PUB-P) Tahun 2015 yang telah disampaikan di dalam Konvensyen Kualiti Farmasi Negeri Perak Tahun 2016 pada 26 Oktober 2016.

 

 

5.6 Buletin Farmasi

 

Unit Farmasi & Bekalan berjaya menerbitkan 2 naskah buletin sepanjang tahun 2016 (pada bulan April dan Disember). Buletin Farmasi padat dengan artikel-artikel, isu-isu semasa serta maklumat ubat hasil sumbangan semua Pegawai Farmasi dan Penolong Pegawai Farmasi. Ia telah diedarkan kepada semua Pegawai Perubatan dan semua unit/wad.

 

 

 

 1. AKTIVITI-AKTIVITI LAIN

Berikut adalah aktiviti-aktiviti lain yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2016 bagi unit Farmasi & Bekalan :

 

 

6.1. Aktiviti Pendidikan Kesihatan Farmasi – ’Kempen Kenali Ubat Anda’

Sepanjang tahun 2016, sebanyak 7 program (11 aktiviti) telah dijalankan yang merangkumi pameran, ceramah dan video show. Aktiviti ini bertujuan untuk mempromosikan penjagaan kesihatan di kalangan masyarakat terutama pesakit serta memberikan maklumat kepada anggota hospital, pesakit dan orang awam berkaitan ubat-ubatan mereka. Berikut adalah aktiviti yang dijalankan :

 

BIL.

AKTIVITI / PROGRAM

TARIKH

MASA

TEMPAT

GOLONGAN SASARAN

BILANGAN PESERTA

1

Pameran Dan Ceramah Penggunaan Ubat Secara Berkualiti Sempena Hari Bertemu Pelanggan

3 Mei 2016

9.00AM - 12.00PM

Ruang Menunggu Jabatan Pesakit Luar Hospital Batu Gajah

Orang Awam Dan Pesakit

32 Orang

2

Pameran Dan Ceramah Penggunaan Ubat Secara Berkualiti Sempena Perhimpunan Pagi Bulan Mei

6 Mei 2016

8.00AM - 10.00AM

Pusat Latihan Hospital Batu Gajah

Kakitangan Kesihatan

100 Orang

3

Ceramah Ubat Berdaftar Sempena Program The Biggest Loser

24 Jun 2016

8.00AM - 12.00PM

Pusat Latihan Hospital Batu Gajah

Kakitangan Kesihatan

30 Orang

4

Pameran Dan Ceramah Penggunaan Ubat Secara Berkualiti Sempena Program Ramah Mesra Unit Farmasi Dan Pkp

1 Ogos 2016

1.00PM-2.00PM

Pusat Latihan Hospital Batu Gajah

Kakitangan Kesihatan

119 Orang

5

Pameran Dan Ceramah Penggunaan Ubat Secara Berkualiti Sempena Program Pemeriksaan Kesihatan Masyarakat

27 Ogos 2016

8.00AM - 1.00PM

Dewan Orang Ramai, Kampung Baru Bemban

Orang Awam

26 Orang

6

Pameran Dan Ceramah Penggunaan Ubat Secara Berkualiti Sempena Program Bersih Dan Indah, Gotong-Royong Cegah Denggi & Penanaman Pokok Rakan Taman

2 Oktober 2016

8.00AM - 11.00AM

Taman Permainan, Bandar Tasik Idaman, Batu Gajah

Kanak-Kanak Sekolah Rendah Dan Orang Awam

35 Orang

7

Ceramah Dan Video Show Penggunaan Ubat Secara Berkualiti Di Sk Sri Jaya

25 November 2016

7.30AM - 10.00AM

Sk Sri Jaya, Batu Gajah

Kanak-Kanak Sekolah Rendah Dan Guru

300 Orang

 

                                 

 

 

6.2.  Menganjurkan Perhimpunan Pagi Bulan Mei 2016

 

Program diadakan pada 06 Mei 2016 jam 8.00 pagi di Pusat Latihan, Hospital Batu Gajah. Unit Farmasi/CSSD/Kawalan Infeksi telah bekerjasama bagi menjayakan program tersebut. Antara aktiviti yang dijalankan di dalam program tersebut adalah ucapan Pengarah Hospital, meraikan anggota baru/ bertukar keluar/ bersara, sambutan hari lahir bagi anggota hospital yang dilahirkan pada bulan Mei, kuiz Kenali Ubat Anda, pameran Kenali Ubat Anda dan Medication Safety. Seramai 101 orang anggota hospital yang hadir ke majlis tersebut.

 

6.3.  Menganjurkan Program Ramah Mesra

 

Program diadakan pada 01 Ogos 2016 jam 1.00 petang di Pusat Latihan, Hospital Batu Gajah. Unit Farmasi & PKP telah bekerjasama bagi menjayakan program tersebut. Antara aktiviti yang dijalankan di dalam program tersebut adalah pameran daripada Unit TCM Negeri Perak, Video Show berkaitan Penggunaan Ubat Berkualiti dan jamuan makan. Seramai 119 orang anggota hospital yang hadir ke majlis tersebut.

 

      

 

 

 

 

 

                       

6.4.  Majlis Perpisahan Anggota

 

Majlis ini diadakan bagi meraikan anggota yang bertukar keluar dan bersara. Ia telah diadakan pada 25.02.16 dan 03.06.16. Sebanyak 3 anggota telah bertukar keluar dan seorang telah bersara.

  

 

            

 

 1. PERKEMBANGAN /PERLUASAN PERKHIDMATAN FARMASI

Sepanjang tahun 2016, beberapa penambahbaikan dan perluasan perkhidmatan farmasi yang ditawarkan telah diambil. Antaranya :

 

7.1.  Implementasi Pharmacy Inventory System, PhIS

 

Pada bulan Ogos 2016, sistem PhIS mula diimplemenkan di Hospital Batu Gajah. Penggunaan sistem tersebut melibatkan keseluruhan unit farmasi dan juga wad/unit lain. Sistem ini diperkenalkan bagi menambahbaik kualiti perkhidmatan yang disampaikan.

 

7.2.  Perluasan Unit Dose System, UDS

 

Unit Dose System, UDS mula diimplemen di Hospital Batu Gajah pada 29/09/2014. Wad yang menjadi perintis kepada sistem inden ini adalah Wad 5 (Lelaki). Pada 19/12/2016, sistem ini telah berjaya diperluaskan ke Wad 4 (Perempuan). Sistem ini dapat mengelakkan/mengurangkan daripada kejadian kesilapan pengubatan semasa administrasi ubat kepada pesakit di dalam wad.

 

7.3.  Perubahan waktu perkhidmatan di Farmasi Pesakit Luar, KPP

 

Sejak bulan Disember 2014, waktu perkhidmatan Farmasi Pesakit Luar, Hospital Batu Gajah bermula jam 10.00 pagi. Walaubagaimanapun, atas kepentingan organisasi dan pelanggan, waktu perkhidmatan tersebut telah diawalkan kepada jam 9.00 pagi bermula bulan Disember 2016.