• Laman Utama
 • Perkhidmatan
 • Sokongan Klinikal
 • Unit Pengimejan dan Diagnostik

Unit Pengimejan & Diagnostik (Unit Xray)

 1. LAPORAN TAHUNAN 2016 UNIT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK

 

 1. PENGENALAN

 

UNIT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK adalah salah satu daripada Unit Sokongan yang terdapat di Hospital  Batu Gajah  yang  turut membantu di dalam proses mendiagnosa sesuatu penyakit.

          Pada 12 November 2015 unit X-ray JPL telah pun memulakan operasinya dengan menggunakan mesin x-ray baru iaitu mesin Shimadzhu. Manakala pada 1 Januari 2016 pula unit x-ray utama pula memulakan operasinya dengan menggunakan mesin x-ray baru iaitu mesin Aerorad.

Unit x-ray utama beroperasi 24 jam iaitu dengan bekerja secara syif untuk mengendalikan kes-kes kecemasan terutamanya dari Unit Kecemasan dan juga kes-kes daripada wad-wad sahaja.Pemeriksaan X-ray untuk kes-kes yang tenat sahaja akan menggunakan mesin ‘mobile’.

          Unit X-ray JPL pula mengendalikan kes-kes dari JPL, Klinik Pakar, klinik-klinik berdekatan dan lain-lain. Dengan adanya 2 unit ini, maka dapat mengurangkan kesesakan yang berlaku yang disebabkan kes-kes x-ray yang semakin meningkat setiap tahun. Selain dari itu juga, dapat mengatasi masalah pesakit JPL yang terpaksa berjalan jauh untuk mendapatkan pemeriksaan x-ray di unit utama sebelum ini.

 

 

 1. PERJAWATAN

 

Kakitangan yang mengendalikan unit ini hanya terdiri daripada 6 orang sahaja iaitu seorang Juru x-ray U32, 4 orang Juru x-ray U29 dan seorang sahaja PPK U11. 6 orang kakitangan ini mengendalikan 2 tempat iaitu unit x-ray utama dan unit x-ray Jabatan Pesakit Luar. Di unit x-ray utama, system shif adalah dijalankan. Hanya seorang Juru x-ray yang mengedalikan unit x-ray utama pada setiap shif.

 

 

 1. KEHADIRAN KURSUS ANGGOTA

 

3.1 Ringkasan % Pencapaian Kursus/ Latihan Anggota Unit Radiologi Bagi Tahun 2016

 

1.

Bilangan Anggota Yang Tidak Mencapai

-

2.

Bilangan Anggota Yang Tercapai

6 orang

3.

Jumlah  Anggota  Keseluruhan

6 orang

4.

 

 

 

 

Peratus Pencapaian Keseluruhan:

 

Bil. Anggota                              X            100

                                              

Bil. Anggota Keseluruhan

 

 

  

        6      X  100  = 100 %

 

        6

Oleh  itu secara keseluruhannya, unit ini telah memperoleh 100 %  pencapaian kursus pada tahun 2016.

 

 

 

3.2 Perbandingan Pencapaian Kursus

 

Graf di bawah menunjukkan terdapat pencapaian kursus dari tahun 2013 hingga 2016 yang mana mencapai peratus yang dikehendaki iaitu 100%.

 

 

 

 1. PENCAPAIAN

 

 

Pemeriksaan ekstrimiti adalah kes yang terlalu banyak dilakukan di unit ini iaitu sebanyak 45.0% daripada keseluruhan kes iaitu sebanyak 18882 kes. Manakala pemeriksaan kepala pula adalah kes yang terendah pada tahun 2016 iaitu sebanyak 3.0% dari 18882 kes keseluruhan. Pada tahun 2016, kes x-ray didapati meningkat kembali disebabkan oleh pertambahan pesakit setiap tahun.

 

 

 

4.2  Statistik Kes Yang Dilakukan Pada Tahun 2016

 

 

 

 

4.3  Jumlah Kes Yang Dilakukan Pada Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 & 2016  

 

 

 

 

 

 

 

4.4  Jumlah Penolakan Filem X-ray Mengikut Bulan Sepanjang Tahun 2016.

 

 

Penolakan filem tertinggi yang direkod ialah pada bulan Februari iaitu sebanyak 1.96% dan yang terendah iaitu pada bulan Mac iaitu sebanyak 1.04%. Namun begitu, peratus rejek filem tetap mencapai objektif kualiti unit iaitu tidak melebihi 5% setiap  bulan dan rejek filem x-ray untuk tahun 2016 ialah 1.44%.  Oleh itu, peratus rejek filem tetap mencapai objektif kualiti unit iaitu tidak melebihi 5% setiap  bulan dan tahun 2016.

 

 

 1. AKTIVITI KUALITI

5.1  Pencapaian KPI

 

Dalam tahun 2016, peratusan penolakan filem ialah1.44%. Kadar peratus ini masih dibawah kadar penolakan maksimum yang dihadkan iaitu 5%.  Pencapaian untuk HPIA pula adalah sebanyak 100% untuk juga mencapai standard yang ditetapkan iaitu  ≥ 80 %.

           

 

5.2  Pencapaian Kajian Kepuasan Pelanggan.

 

Kajian kepuasan pelanggan untuk tahun 2016 dilakukan sebanyak 2 kali setahun. Kajian kepuasan pelanggan yang dibuat pada Januari hingga Jun 2016 adalah sebnyak 96.7% tetapi menurun sedikit kepada 93.3% pada bulan Julai hingga Disember 2016. Secara keseluruhan, semua responden berpuashati dengan perkhidmatan yang disediakan kepada responden dari segi perkhidmatan, layanan telefon dan kaunter. Kebanyakan responden tidak berpuas hati dengan tandas awam yang terletak jauh ke belakang dan tiada tandas di unit x-ray. Namun begitu, bagi pesakit warga emas ataupun tidak upaya, mereka boleh menggunakan tandas OKU ataupun tandas makmal.

 

Bil.

Bulan/Tahun

Kepuasan Keseluruhan

Kepuasan Serqual

1.

Januari-Jun  2016

96.7%

86.7%

2.

Julai-Disember 2016

93.3%

60.0%

 

 

 1. AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIJALANKAN

 

6.1 Aktiviti-aktiviti  yang dijalankan antaranya termasuklah seperti berikut.

 

 

 

AKTIVITI YANG DIJALANKAN

 

TEMPAT

DIHANTAR

KEKERAPAN

1.

Menyediakan statistik unit

Pejabat Rekod

1 x sebulan

2.

Menyediakan objektif kualiti unit

Unit QA

1 x sebulan

3.

Hantar filem badge kakitangan unit

MINT

1 x sebulan

4.

Menghantar ‘punch card’ anggota unit

Unit Pentadbiran

1 x sebulan

5.

Menghantar catatan elaun lebih masa dan elaun perjalanan kakitangan unit

Unit Kewangan

1 x sebulan

6.

Melakukan Kajian Kepuasan Pelanggan

Unit QA

2 x setahun

7.

Melakukan Kajian Kepuasan Pelanggan Dalaman

Unit QA

2 x setahun

8.

Menghantar Data HPIA dan PI

Unit QA

2 x setahun

9.

Menghantar laporan KPAS - anggota yang terdedah kepada radiasi

Unit Penyelia

1 x setahun

10.

Menyediakan laporan tahunan unit

Unit Pentadbiran

1 x setahun

11.

Mengadakan Mesyuarat Unit

Unit Radiologi

4 x setahun

12.

Menyertai kumpulan Inovasi Unit dan Hospital dan menyediakan laporan

Unit QA

1 x setahun

13.

Mengendalikan perhimpunan pagi

PLA HBG

1 x setahun

14.

Menyampaikan CME

PLA HBG

1 x setahun

 

 

6.2 Gambar Aktiviti

 

 1. a) Mengendalikan Perhimpunan Pagi untuk bulan Mac 2016 bersama unit Haemodialisis,

                                                    Wad 6 dan Wad 7 di PLA HBG.

 

                    

 1. b) Gotong-royong memasak bubur lambuk sempena menyambut Bulan Ramadhan

 

                      

 

 1. c) Menyertai Perlawanan Badminton Anjuran Unit Haemodialisis dan Kelab sukan HBG

 

                                      

          

 1. d) Gotong-royong membersihkan unit masing masing sempena Hari Sukan Negara pada

    22/10/2016